“Dokým nespravíš svoje nevedomie vedomým, bude ovládať tvoj život a ty to budeš nazývať osudom.” C. G. Jung

Všetci máme lepšie a horšie dni. Stres, smútok, vyčerpanie, napätie, poruchy spánku, strach, či problémy vo vzťahoch sa môžu zdať nekonečné, hlavne keď sa s nimi nevieme sami efektívne vysporiadať. Nabaľujú sa, až máme pocit, že celý svet je proti nám a nikto nám nerozumie. S väčšinou psychologických problémov si vieme poradiť aj sami, ale keď trvajú dlho alebo sú intenzívne, je lepšie vyhľadať odbornú pomoc. S pomocou psychoterapeuta sa dá s problémami popasovať rýchlejšie, ľahšie a hlavne s trvalejším efektom.

Ponúkam Vám svoju odbornú psychoterapeutickú pomoc. Vychádzam zo psychoanalytickej teórie, pomáham porozumieť nefunkčným vzťahovým vzorcom a vnútorným konfliktom, ktoré bránia v autentickom a spokojnom prejavení sa.

KONZULTÁCIE / KOUČING

Pravidelné stretnutia, venované konkrétnemu osobnému alebo pracovnému problému či téme za účelom porozumenia a efektívneho zvládnutia situácie.

PSYCHOTERAPIA

Dlhodobá psychoanalytická psychoterapia, ktorá vedie k hlbšiemu porozumeniu a úľave symptómov. Predpokladá sa pravidelná a dlhodobá spolupráca.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA

Intenzívna, krátkodobá psychoterapeutická pomoc pri náhlych a náročných situáciach, za účelom stabilizovať sa a vrátiť sa do každodenného života. Približne 10 stretnutí, podľa individuálnej potreby.

PSYCHOANALYTICKÁ METÓDA

Psychoanalytický prístup je vedecky overený prístup liečby psychických problémov s dokázaným dlhodobým efektom aj po ukončení terapie a s výrazne vyššou úspešnosťou oproti ostatným terapiám.

Je to metóda, ktorá pomáha k osobnému rastu a sebapoznaniu predovšetkým skúmaním nevedomia klienta. Cieľom je navodenie zmeny a porozumenie príčin a súvislostí vzniku symptómov, pričom sa rešpektuje individualita jednotlivca. Predpokladá sa pravidelná a dlhodobá spolupráca. Na základe vzťahu so psychoterapeutom dochádza k odhaleniu často nefunkčných schém správania a emocionálnych vzorcov klienta. Integrujú sa traumatické zážitky z detstva, a tým sa klient zbavuje vplyvu hlboko skrytých, silných, deštruktívnych a mätúcich emocionálnych reakcií, ktoré sa nesú celým životom a pôsobia vzťahové konflikty, problémy v práci, úzkosti, depresie, či závislosti.

Akonáhle sa bolestivé emocionálne zranenie dostane na povrch, a klient ho spracuje a vedome integruje, začnú sa budovať nové, zdravšie vzorce správania, myslenia a prežívania. Psychoterapia vedie k spokojnejšiemu životu a k lepšiemu manažmentu životných problémov.

JE TO METÓDA PRE VÁS?

Psychoanalytická psychoterapia je založená na rozhovore medzi klientom a terapeutom, pričom je nutná otvorenosť a dôvera oboch strán. Spoločne odhaľujú klientovo prežívanie a snažia sa porozumieť jeho základným konfliktom a vzťahovým vzorcom. Je to strastiplná a odvážna cesta, ktorá si vyžaduje Vašu osobnú zodpovednosť a nasadenie. Psychoterapeut neradí, nehodnotí ani nedoporučuje overené postupy (pokiaľ sa nejedná o vopred dohodnuté poradenstvo, či koučing).

Pokiaľ Vám každodenný život komplikujú nasledovné ťažkosti, a pokiaľ chcete prijať zodpovednosť za seba a zapracovať, je pre Vás psychoanalytická psychoterapia terapia vhodnou alternatívou riešenia:

  • stavy smútku, depresie
  • panické stavy, strachy alebo úzkosti
  • poruchy spánku
  • traumatické zážitky
  • somatické a psychosomatické problémy
  • problémy v medziľudských vzťahoch
  • nízke sebavedomie
  • hraničné poruchy

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Pred prvou návštevou je nutné sa telefonicky alebo emailom objednať. Je žiadúce, aby ste dodržiavali termín terapie. Po stretnutí je vhodné vyhradiť si čas na spracovanie zážitku.

V prípade, že potrebujete termín presunúť alebo zrušiť, je nutné oznámiť mi to čo najskôr ale minimálne 48 hodín pred sedením. V prípade, že tak neurobíte, bude vám účtovaná plná suma za sedenie.

PLATBA

Jedno sedenie trvá 50 minút.

Jeho cena je určená pri prvom stretnutí, pohybuje sa medzi 30 – 40 Eur. Je možné platiť v hotovosti po každom stretnutí alebo mesačne faktúrou prevodom na účet.